top of page

En tankstation

för framtiden

När vårt samhälle successivt går över till att bli fossilfritt spelar gasen som bränsle en viktig roll. Finska statens eget gasbolag, Gasum, ville expandera sitt nätverk av tankstationer i Sverige och vi fick möjligheten att vara med.

_MG_3229.jpg

Kund 

Gasum
 

Plats

Tuve, Göteborg
 

Storlek

0,5 ha  


Status 

Klart 2020
 

Tjänster

VA-Projektering

Markprojektering
 

Entreprenör

BA Solutions AB

Bakgrund

Gasum är ett av Nordens ledande energibolag inom gassektorn. Man förser bland annat tunga transportfordon med flytande biogas och flytande naturgas – vilket minskar utsläppen av både koldioxid och kväveoxid.  

Uppdrag

När Gasum skulle anlägga en ny tankstation föll valet på Tuve utanför Göteborg. En strategiskt viktig plats nära en mängd industri- och logistikanläggningar. Vårt uppdrag bestod i att utreda platsen och hitta ett sätt att hantera det tillkommande dagvattnet på. 

Lösning

I takt med kommande årens klimatförändringar väntas också mängden dagvatten som behöver tas om hand i våra städer att öka. Med detta i åtanke valde vi att anlägga ett kassettmagasin som kan fördröja dagvattnet innan det släpps ut på det kommunala nätet. Kassetter är det mest volymeffektiva sättet att magasinera vatten under jord med en effektiv volym på 95 %.

drönare_U8A3524.jpg
snazzy-image-(1).jpg

Vill du veta mer om hur vi arbetar?

Kontakta oss på telefon +46 72 449 71 73

eller maila till robin@hibprojektering.se

bottom of page