top of page
_U8A3704.jpg

Gatan där cyklisterna bestämmer

I en storstadsmiljö är det ofta många som vill ta sig fram men inte alltid plats så det räcker åt alla. Så hur får man cyklister och bilister att samsas på ett säkert sätt?

_U8A3744.jpg

Kund 

Göteborgs Stad, Trafikkontoret

Plats

Karl Johansgatan, Göteborg

Storlek

500 m cykelväg 


Status 

Klart 2020

Tjänster

Väg- och gatuprojektering
Markprojektering

Externa tjänster

Miljö (Geotechnica)

Bakgrund

Antalet cykeltrafikanter ökar stadigt i Göteborg och inte minst i stadsdelen Majorna, en hälsosam trend både för stadens invånare och den gemensamma miljön. Samtidigt har det ökade antalet cyklister medfört problem när det gäller trafiksäkerhet och framkomlighet. Detta var fallet på sträckan förbi Chapmans torg på Karl Johansgatan.

Uppdrag

Många cyklister har tidigare valt att cykla på trottoaren vilket skapat en konflikt mellan gångtrafikanter och cykeltrafikanter. Samtidigt fanns här inte plats för en separat cykelväg, så vi behövde hitta en lösning där cyklister och bilister kunde dela på vägytan på ett säkert sätt.

Lösning

Vi valde en strategi som är väl beprövad i just Göteborg. En cykelfartsgata som är utformad så att cyklister cyklar mitt i gatan och på så vis bestämmer hastigheten för övrig trafik. Syftet är att bidra till en mer jämlik fördelning av utrymmet och en ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. Samtidigt medför det också en bättre trafikmiljö med minskade hastigheter och minskat buller från motorfordon.

KarlJohansgatan-50.jpg
_U8A3581.jpg

Vill du veta mer om hur vi arbetar?

Kontakta oss på telefon +46 72 449 71 73

eller maila till robin@hibprojektering.se

bottom of page