top of page
Topbild_2_U8A3449.jpg

Pendelcykelbanan som
löste tre problem

I Göteborg pågår ett omfattande projekt som ska underlätta för Göteborgarna att cykla i sin egen stad. Vårt uppdrag vid Björlandavägen var en del av detta och gav oss chansen att få bukt med två andra problem på samma gång.

_U8A3473.jpg

Kund 

Göteborg Stad, Trafikkontoret

Plats

Björlandavägen, Göteborg

Storlek

2,5 km cykelväg

2,5 km gångväg

4250 m2 bullerskyddsskärm


Status 

Under byggnation – klart 2021

Tjänster

Vägprojektering
Markprojektering

Externa tjänster

Geoteknik (Geotechnica)
Akustik (Sweco)
Riskanalys (Abesiktning)

Bakgrund

Vi fick chansen att vara en del av Göteborgs Stads satsning Cykelprogram för en nära storstad – vilket ska göra det snabbare, enklare och säkrare för människor att cykla till och från jobbet.

Uppdrag

Björlandavägen ute på Hisingen går genom ett tätbebyggt bostadsområde där många människor dagligen passerar på cykel, till fots eller i bil. Det blev lätt lite trångt på vägen och en hög ljudvolym för de boende. Vårt uppdrag var att hitta en lösning för att öka framkomligheten för cyklisterna samt öka tryggheten för fotgängarna.

Lösning

Vi separerade fotgängare och cyklister genom att anlägga ett pendelcykelstråk och en gångbana som skiljdes åt av ett dike med växtlighet. Diket fördröjer och renar dagvatten vilket innebär ett minskat tryck på recipienten Kvillebäcken. Vid extrema skyfall kommer grönytorna även att fungera som översvämningsytor och ta hand om vatten om annars skulle skapat problem i området.

För att buller från vägen inte ska störa de som cyklar, går eller bor i området uppförde vi en lång bullerskyddsskärm, i naturliga material som smälter in i området. För att också öka tryggheten under årets mörka månader adderades ny belysning längs både cykelstråket och gångbanan.

_U8A3497.jpg
Björlandavägen-50.jpg

Vill du veta mer om hur vi arbetar?

Kontakta oss på telefon +46 72 449 71 73

eller maila till robin@hibprojektering.se

bottom of page