top of page
_U8A3847.jpg

Vi hjälper er att lösa problem inom samhällsbyggnad

Alla som arbetat med infrastruktur vet att det inte alltid är en spikrak väg, förutsättningar förändras och nya insikter görs. Vi har inställningen att allt går att lösa och kompetensen att ta hand om de flesta utmaningar, oavsett storlek.

Vägprojektering

Behöver ni hjälp med att rita upp en cykelväg i utkanten av staden eller lösa hur en komplex cirkulationsplats kan smälta in i ett stort exploateringsområde? Vi kan hjälpa till genom hela utrednings- och planeringsfasen, eller komma in på kort varsel där det behövs. 

_U8A3473.jpg

Markprojektering

Oavsett om det gäller en mindre parkeringsyta eller att anlägga en hel industri så har vi alltid samma målsättning. Att noggrant utreda och på bästa sätt anpassa marken efter vad den ska användas till. Låt oss ta ett helhetsgrepp eller hjälpa er att detaljstudera utvalda delar.

_U8A3507.jpg

VA-projektering

Ett VA-projekt kan vara komplicerat och bestå av många viktiga beslut längs vägen. Vi har lång erfarenhet av VA-utredningar och ser alltid till att leverera en lösning som är görbar, kostnadseffektiv och enkel att förstå. 

_U8A3561.jpg

Projekteringsledning

Behöver ni någon som kan leda ert projekt från start till mål? Genom god kommunikation, tydligt ledarskap och förmågan att se helheten kan vi få alla aktörer att dra åt samma håll och alla intressenter att bli nöjda med resultatet.

_U8A3888_edited.jpg

Datasamordning & BIM

Ju större projektet är desto mer ökar behovet av ordning och reda. Vi har lång erfarenhet av att samordna information och skapa standarder som gör arbetet enklare för alla inblandade. Med fokus på digitala lösningar kan vi till exempel presentera projekten genom 3D-modeller i BIM (building information modeling). 

Hör gärna av dig om du vill diskutera ett uppdrag eller få vår input på ett projekt.

_U8A3794.jpg
bottom of page